1. Atveriet Walk15 Iestatījumus

Atveriet “Iestatījumus”, spiežot uz cilnes “Profils” un tad uz zobrata ikonas augšējā stūrī.

2. Izvēlieties Soļu

Ritiniet izvēlni “Iestatījumi”, līdz atrodat opciju ar nosaukumu “Vispārīgie iestatījumi”. Šajā sadaļā spiediet uz “Soļu pakalpojumu sniedzējs”.

3. Izvēlieties Apple Health kā savu Soļu pakalpojumu sniedzēju

Soļu pakalpojumu” iestatījumos no saraksta izvēlieties “Apple Health”.

4. Pilnvarojiet Walk15 piekļūt Health datiem

Parādīsies atļauju ekrāns, kurā tiek lūgta piekļuve jūsu Health datiem. Aktivizējiet opciju “Steps” (Soļi), lai ļautu Walk15 nolasīt soļu skaita datus no Apple Health. pieteikšanās tiks parādīta atļauju lapa. Nospiediet “Allow” (Atļaut) Health Access ekrāna augšējā labajā stūrī, lai apstiprinātu.

5. Pārbaudiet, vai viss darbojas

Pārejiet atpakaļ uz Walk15 lietotni un pārbaudiet, vai ir redzami jūsu Health dati. Sākotnējā datu sinhronizācija var aizņemt dažas minūtes.

Ja rodas jebkādas problēmas šajā procesā vai ja dati netiek pareizi sinhronizēti, jūs varat sazināties ar Walk15 atbalsta dienestu.

This website uses cookies

You can choose which types of cookies to accept. Some are always used as they are necessary for the website to function. Read more about Privacy Policy.

This website uses cookies

You can choose which types of cookies to accept. Some are always used as they are necessary for the website to function. Read more about Privacy Policy.

Your cookie preferences have been saved